CZ SK
*****
test
.: AKTUALITY
PF 2018
Děkujeme všem našim klientům a spolupracovníkům za profesionální spolupráci a přejeme úspěšný vstup do roku 2018.
5.9.2017
Hledáme spolupracovníky v lokalitách:
Ústí nad Labem, Náchod, Turnov, Břeclav, Komárno, Dunajská Streda, Martin, Liptovký Mikuláš.
.: Napište nám
Nenašli jste zde potřebné informace? Zeptejte se nás.

Poslat dotaz

Mystery shopping / audit kvality služeb

Mystery shopping je účinná forma zjištění a vyhodnocení kvality poskytovaných služeb přímo na pracovišti.

Představujeme vám dynamicky se rozvíjející sdružení pracovníků zaměřujících se na poskytování služeb v oblasti hodnocení kvality poskytovaných služeb a to nejen formou Mystery shopping.

Při poskytování služby mystery shopping využíváme získané zkušenosti z několikaleté praxe při realizaci projektů v oblasti kontroly kvality pro klienty z rozmanitých segmentů trhu (např. nadnárodní obchodní řetězce, exkluzivní hotely, atd.). V našich mystery shoping projektech zhodnocujeme též praktické zkušenosti z oblasti realizace ochutnávek a events pro významné společnosti v ČR i SR, práce v oblasti outdoor management training, osobnostního rozvoje, řešení problémů a rozvíjení spolupráce.

Našim klientům poskytujeme komplexní služby v příjemné atmosféře tvůrčí spolupráce vedoucí k naplnění představ a cílů obou stran.

V našem pojetí mystery shopping (hodnocení kvality) nekončí ohodnocením výkonu pracovníka na pracovišti a vypracováním statistiky. Výsledkem naší práce, kterou chápeme jako tvůrčí projekt, je poskytnout nové podněty a podklady vedoucí ke zlepšení kvality klientem poskytovaných služeb. Při práci dodržujeme, mimo jiné i platnost základních etických zásad.

Našim klientům nabízíme především:

  • individuální přístup ke klientům
  • dodržení termínů a dohod
  • nezávislost a nezaujatost
  • flexibilitu